Bài giảng và hướng dẫn giải bài tập bài 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ


Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập môn địa lý lớp 12 bài 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ. Bài học nói về vị trí cũng như chủ quyền lãnh thổ của nước ta.

Danh sách bài giảng