Bài giảng và hướng dẫn giải bài tập bài 4. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ


Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập môn địa lý lớp 12 bài 4. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ. Lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam gồm 3 giai đoạn chính: Giai đoạn tiền Cambri Giai đoạn Cổ kiến tạo Giai đoạn Tân kiến tạo

Danh sách bài giảng