Bài giảng hóa học 10 chương 1 : nguyên tử - và bài tập trắc nghiệm kèm theo


Bài giảng chi tiết, tóm tắt các kiến thức cơ bản cũng như phương pháp giải các bài tập hóa học lớp 10 chương 1 nguyên tử. trong bài giản có các bài trắc nghiệm kèm theo để học sinh có thể tự ôn luyện kiến thức...

Danh sách bài giảng

  ● A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

  I. Thành phần nguyên tử

    Bài giảng hóa lớp 10 chương 1 Nguyên tử phần 1 thành phần nguyên tử. Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ electron. Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron, phần vỏ gồm các electron. Các đặc trưng của các hạt cơ bản trong nguyên tử được tóm tắt trong bảng sau...

  II. Điện tích và số khối hạt nhân

    Bài giảng hóa lớp 10 chương 1 Nguyên tử phần 2 điện tích và số khối hạt nhân. Nguyên tử trung hòa điện, cho nên ngoài các electron mang điện âm, nguyên tử còn có hạt nhân mang điện dương. Điện tích hạt nhân là Z+, số đơn vị điện tích hạt nhân là Z. Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron

  III. Đồng vị, nguyên tử khối trung bình

    Bài giảng hóa lớp 10 chương 1 Nguyên tử phần 3 Đồng vị, nguyên tử khối trung bình. Đồng vị là tập hợp các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron (khác nhau số khối A)...

  IV. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử

    Bài giảng hóa lớp 10 chương 1 Nguyên tử phần 4 Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử. Trong nguyên tử, các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và không theo một quỹ đạo xác định...

  V. Lớp và phân lớp electron

    Bài giảng hóa lớp 10 chương 1 Nguyên tử phần 5 Lớp và phân lớp electron. Trong nguyên tử, mỗi electron có một mức năng lượng nhất định. Các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp thành một lớp electron....

  VI. Cấu hình electron trong nguyên tử

    Bài giảng hóa lớp 10 chương 1 Nguyên tử phần 6 Cấu hình electron trong nguyên tử. Mức năng lượng, trật tự mức năng lượng : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s ...

  ● B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ NGUYÊN TỬ

  I. Bài tập về đồng vị

    Bài tập hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - các dạng bài tập về đồng vị

  II. Xác định nguyên tử

    Bài tập hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - các dạng bài tập về xác định nguyên tử

  III. Xác định khối lượng, khối lượng riêng, bán kính nguyên tử

    Bài tập hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - các dạng bài tập về xác định khối lượng, khối lượng riêng, bán kính nguyên tử

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ôn luyện chương 1 Nguyên tử

    Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ôn luyện Hóa học lớp 10. Chương 1 Nguyên tử


Danh sách các bài trắc nghiệm luyện tập