Bài giảng hóa học 10 chương 3 : liên kết hóa học - hóa trị - số oxi hóa


Bài giảng chi tiết, tóm tắt các kiến thức cơ bản cũng như phương pháp giải các bài tập hóa học lớp 10 chương 3 : liên kết hóa học - hóa trị - số oxi hóa. Trong bài giảng có các bài trắc nghiệm kèm theo để học sinh có thể tự ôn luyện kiến thức...

Danh sách bài giảng

  ● A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

  I. Liên kết ion và cộng hóa trị

    Bài giảng hóa học 10 chương 3 : liên kết hóa học. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn

  II. Sự lai hóa các obitan nguyên tử

    Bài giảng hóa học 10 chương 3 : liên kết hóa học. Sự xen phủ trục là sự xen phủ trong đó trục của obitan liên kết trùng với đường nối tâm của hai nguyên tử liên kết. Sự xen phủ trục tạo thành liên kết xích ma

  III. Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị

    Bài giảng hóa học 10 chương 3 : liên kết hóa học. Liên kết đơn được hình thành do sự xen phủ trục của các obitan. Các liên kết thường rất bền vững.

  IV. Liên kết kim loại

    Bài giảng hóa học 10 chương 3 : liên kết hóa học. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do dự tham gia của các electron tự do.

  V. Liên kết hiđro liên phân tử

    Bài giảng hóa học 10 chương 3 : liên kết hóa học. Liên kết hiđro liên phân tử là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện yếu giữa nguyên tử hiđro mang một phần điện dương của phân tử này với nguyên tử mang một phần điện âm của phân tử khác.

  VI. Tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử và tinh thể kim loại

    Bài giảng hóa học 10 chương 3 : liên kết hóa học. Tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử và tinh thể kim loại

  VII. Hóa trị và số oxi hóa

    Bài giảng hóa học 10 chương 3 : liên kết hóa học. Hóa trị và số oxi hóa. Trong các hợp chất ion : Hóa trị (còn gọi là điện hóa trị) chính bằng điện tích của ion đó.

  Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ôn luyện chương 3 : liên kết hóa học - hóa trị - số oxi hóa


Danh sách các bài trắc nghiệm luyện tập