Sách giáo khoa Giáo dục công dân Lớp 12 - cungthi.vn


Sách giáo khoa Giáo dục công dân Lớp 12 - cungthi.vn Tổng hợp lý thuyết, bài tập, công thức và cách giải chi tiết tất cả bài tập Giáo dục công dân Lớp 12 ngắn gọn, đầy đủ giúp các bạn học tập và ôn thi tốt

Danh sách bài giảng

  Bài 1. Pháp luật và đời sống

  Câu 1 trang 14 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 14 SGK GDCD lớp 12 Pháp luật là gì? Tại sao cần phải có pháp luật?

  Câu 2 trang 14 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 14 SGK GDCD lớp 12 Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

  Câu 4 trang 14 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 14 SGK GDCD lớp 12 Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây.

  Câu 3 trang 14 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 14 SGK GDCD lớp 12 Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.

  Câu 5 trang 15 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 15 SGK GDCD lớp 12 Em hãy sưu tầm 3 - 5 câu ca dao tục ngữ, châm ngôn về đạo đức đã được Nhà nước ghi nhận thành nội dung các quy phạm pháp luật, qua đó phân tích quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.

  Câu 6 trang 15 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 15 SGK GDCD lớp 12 Thế nào là quản lí xã hội bằng pháp luật? Muốn quản lí xã hội bằng pháp luật, Nhà nước phải làm gì?

  Câu 8 trang 15 SGK GDCD lớp 12

    Câu 8 trang 15 SGK GDCD lớp 12 Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau...

  Câu 7 trang 15 SGK GDCD lớp 12

    Câu 7 trang 15 SGK GDCD lớp 12 Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa? Nếu có thì em với gia đình đã giải quyết như thế nào?

  Bài 2. Thực hiện pháp luật

  Câu 1 trang 26 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật?

  Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ?

  Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Theo em, vi phạm pháp luật có gì chung và khác biệt với vi phạm đạo đức? Lấy trộm tiền của người khác là vi phạm pháp luật hay vi phạm đạo đức?

  Câu 4 trang 26 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Hãy phân biệt sự khác nhau giữa vi phạm hình sự và vi phạm hành chính. Nêu ví dụ?

  Câu 5 trang 26 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Trong các tình huống nêu ở mục 2...

  Câu 6 trang 26 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 26 SGK GDCD lớp 12 Theo em, việc truy cứu trách nhiệm hình sự và phạt tù đối với hai người phạm tội chưa thành niên trong bài đọc thêm có thỏa đáng không? Vì sao?

  Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

  Câu 1 trang 31 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 31 SGK GDCD lớp 12 Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí? Cho ví dụ?

  Câu 2 trang 31 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 31 SGK GDCD lớp 12 Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí?

  Câu 3 trang 31 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 31 SGK GDCD lớp 12 Em hãy lựa chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây...

  Câu 4 trang 31 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 31 SGK GDCD lớp 12 Vậy theo em, thắc mắc của gia đình N là đúng hay sai? Vì sao?

  Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

  Câu 1 trang 42 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 42 SGK GDCD lớp 12 Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay?

  Câu 2 trang 42 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 42 SGK GDCD lớp 12 Theo em, việc pháp luật thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng không?

  Câu 3 trang 42 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 42 SGK GDCD lớp 12 Quy tắc đạo đức và cách xử sự của các thành viên trong gia đình hiện nay có gì khác so với các gia đình truyền thống trước đây?

  Câu 4 trang 42 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 42 SGK GDCD lớp 12 Tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động? Thực hiện đúng nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động đem lại quyền lợi gì cho người lao động và người sử dụng lao động?

  Câu 5 trang 42 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 42 SGK GDCD lớp 12 Việc Nhà nước ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao và quy định không sử dụng lao động nữ vào các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh đẻ và nuôi con có trái với nguyên tắc công dân bình đẳng trong lao động không? Vì sao?

  Câu 7 trang 43 SGK GDCD lớp 12

    Câu 7 trang 43 SGK GDCD lớp 12 Hãy kể về tấm gương những doanh nhân thành đạt mà em biết và nhận xét về quyền bình đẳng nam, nữ trong kinh doanh ở nước ta hiện nay.

  Câu 8 trang 43 SGK GDCD lớp 12

    Câu 8 trang 43 SGK GDCD lớp 12 Em hãy tìm câu trả lời đúng trong các bài tập sau đây...

  Câu 9 trang 43 SGK GDCD lớp 12

    Câu 9 trang 43 SGK GDCD lớp 12 Có người hiểu bình đẳng trong kinh doanh là: Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào quá trình kinh doanh. Hiểu như vậy có đúng không? Vì sao? Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu em có ý định thành lập doanh nghiệp tư nhân thì em có quyền thực hiện ý định đó không? Vì sao?

  Câu 6 trang 43 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 43 SGK GDCD lớp 12 Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?

  Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

  Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12 Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

  Câu 2 trang 53 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 53 SGK GDCD lớp 12 Tại sao để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, Nhà nước cần quan tâm đến các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp?

  Câu 3 trang 53 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 53 SGK GDCD lớp 12 Thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

  Câu 4 trang 53 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 53 SGK GDCD lớp 12 Nêu một vài ví dụ chứng tỏ Nhà nước quan tâm tạo điều kiện thực hiện quyền bình đẳng về kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa các dân tộc.

  Câu 5 trang 53 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 53 SGK GDCD lớp 12 Anh Nguyễn Văn T yêu chị Trần Thị H. Hai người quyết định kết hôn, nhưng bố chị H không đồng ý, vì anh T và chị H không cùng đạo. Cho biết ý kiến của em về việc này.

  Câu 6 trang 53 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 53 SGK GDCD lớp 12 Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây...

  Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

  Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân? Theo em, vì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp?

  Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và giải thích tại sao em cho là vi phạm.

  Câu 3 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người không? Vì sao?

  Câu 4 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? Nêu ví dụ?

  Câu 5 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

  Câu 6 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Em hãy nêu ví dụ và chứng minh rằng công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

  Câu 7 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 7 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Hãy cho biết học sinh trung học phổ thông có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào.

  Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 8 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Bằng kiến thức đã được học và qua thực tế cuộc sống, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân.

  Câu 9 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 9 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Hỏi: Hành vi giam người của ông Trưởng công an xã có bị coi là trái pháp luật không? Hãy giải thích vì sao?

  Câu 10 trang 66 SGK GDCD lớp 12

    Câu 10 trang 66 SGK GDCD lớp 12 Chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây...

  Câu 11 trang 67 SGK GDCD lớp 12

    Câu 11 trang 67 SGK GDCD lớp 12 Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây...

  Câu 12 trang 67 SGK GDCD lớp 12

    Câu 12 trang 67 SGK GDCD lớp 12 Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây...

  Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ

  Câu 1 trang 81 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 81 SGK GDCD lớp 12 Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.

  Câu 2 trang 81 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 81 SGK GDCD lớp 12 Là học sinh lớp 12, em và các bạn có thể tham gia vào việc xây dựng và quản lí trường, lớp bằng những hình thức dân chủ nào?

  Câu 3 trang 81 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 81 SGK GDCD lớp 12 Sau ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các bạn lớp 12 đến trường với niềm tự hào lớn trước các em lớp dưới vì đã lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của công dân

  Câu 4 trang 82 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 82 SGK GDCD lớp 12 Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây.

  Câu 5 trang 82 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 82 SGK GDCD lớp 12 Một cán bộ xã nghi một học sinh lớp 8 lấy cắp xe đạp của con mình nên đã bắt em về trụ sở xã, nhốt vào phòng làm việc cả ngày và mắng nhiếc, xoắn tai, dọa dẫm, ép em phải nhận tội.

  Câu 6 trang 82 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 82 SGK GDCD lớp 12 Em hãy dùng kiến thức trong bài để trình bày quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của người dân đối với hành vi hành chính của một cán bộ xã

  Câu 7 trang 82 SGK GDCD lớp 12

    Câu 7 trang 82 SGK GDCD lớp 12 Mỗi tổ tiến hành khảo sát thực tiễn việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn nơi mình sinh sống

  Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

  Câu 1 trang 91 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 91 SGK GDCD lớp 12 Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt.

  Câu 2 trang 91 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 91 SGK GDCD lớp 12 Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

  Câu 3 trang 92 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 92 SGK GDCD lớp 12 Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau?

  Câu 4 trang 92 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 92 SGK GDCD lớp 12 Em hãy nêu ví dụ chứng minh rằng công dân có quyền sáng tạo và phát triển.

  Câu 5 trang 92 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 92 SGK GDCD lớp 12 Bằng kiến thức đã học và qua những hiểu biết của mình từ thực tiễn, hãy chứng minh rằng Nhà nước ta luôn quan tâm đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

  Câu 6 trang 92 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 92 SGK GDCD lớp 12 Em hãy giúp Linh giải quyết nỗi băn khoăn này và cho biết đây là quyền gì của công dân.

  Câu 7 trang 92 SGK GDCD lớp 12

    Câu 7 trang 92 SGK GDCD lớp 12 Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

  Câu 8 trang 92 SGK GDCD lớp 12

    Câu 8 trang 92 SGK GDCD lớp 12 Hãy kể về những tấm gương thực hiện tốt quyền học tập của công dân

  Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

  Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?

  Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Các quy định ưu đãi về thuế có mối liên hệ gì với sự tăng trưởng kinh tế đất nước?

  Câu 3 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?

  Câu 4 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Tại sao để phát triển bền vững đất nước, cần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội?

  Câu 5 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Em có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững của đất nước?

  Câu 6 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Tại sao pháp luật nước ta quy định nghĩa vụ công dân là xây dựng quy mô gia đình ít con?

  Câu 7 trang 107 SGK GDCD lớp 12

    Câu 7 trang 107 SGK GDCD lớp 12 Theo em, việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của con người có liên quan gì đến hiện tượng thiên nhiên bất thường trong những năm gần đây ở Việt Nam?

  Câu 8 trang 108 SGK GDCD lớp 12

    Câu 8 trang 108 SGK GDCD lớp 12 Tại sao để phát triển bền vững đất nước, Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường?

  Câu 9 trang 108 SGK GDCD lớp 12

    Câu 9 trang 108 SGK GDCD lớp 12 Hãy phân tích vai trò của pháp luật đối với việc bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

  Câu 10 trang 108 SGK GDCD lớp 12

    Câu 10 trang 108 SGK GDCD lớp 12 Điều 41 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”. Em hiểu thế nào về quy định này?

  Câu 11 trang 108 SGK GDCD lớp 12

    Câu 11 trang 108 SGK GDCD lớp 12 Điều 10 Luật Xuất bản quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản gồm: ...tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

  Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp 12

    Câu 12 trang 108 SGK GDCD lớp 12 Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là:

  Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12

    Câu 13 trang 108 SGK GDCD lớp 12 Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau:Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

  Câu 14 trang 109 SGK GDCD lớp 12

    Câu 14 trang 109 SGK GDCD lớp 12 Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau:

  Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

  Câu 1 trang 117 SGK GDCD lớp 12

    Câu 1 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?

  Câu 2 trang 117 SGK GDCD lớp 12

    Câu 2 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia?

  Câu 3 trang 117 SGK GDCD lớp 12

    Câu 3 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người như thế nào?

  Câu 4 trang 117 SGK GDCD lớp 12

    Câu 4 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới?

  Câu 5 trang 117 SGK GDCD lớp 12

    Câu 5 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Việt Nam đã kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế như thế nào?

  Câu 6 trang 117 SGK GDCD lớp 12

    Câu 6 trang 117 SGK GDCD lớp 12 Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì có đủ điều kiện để phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế hiện nay không? Tại sao?

  Câu 7 trang 118 SGK GDCD lớp 12

    Câu 7 trang 118 SGK GDCD lớp 12 Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng