Biển báo chỉ dẫn có đặc điểm là gì? Biển báo chỉ dẫn có đặc điểm là gì?

A. Hình tam giác nền vàng, viền đỏ Hình tam giác nền vàng, viền đỏ
B. Hình chữ nhật hoặc hình vuông nền màu xanh lam, ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu Hình chữ nhật hoặc hình vuông nền màu xanh lam, ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ dẫn màu trắng trắng
C. Hình tròn nền Hình tròn nền xanh xanh
D. Hình tam giác nền vàng, viền đỏ, ở giữa có hình vẽ chỉ Hình tam giác nền vàng, viền đỏ, ở giữa có hình vẽ chỉ dẫn dẫn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.