Biển báo nguy hiểm có đặc điểm là gì? Biển báo nguy hiểm có đặc điểm là gì?

A.     Hình tam giác nền trắng, viền xanh Hình tam giác nền trắng, viền xanh
B.     Hình tam giác màu vàng, viền màu đỏ, giữa hình có hình vẽ màu đen biểu thị nội dung sự nguy hiểm cần biết Hình tam giác màu vàng, viền màu đỏ, giữa hình có hình vẽ màu đen biểu thị nội dung sự nguy hiểm cần biết
C.     Hình tròn nền xanh, viến trắng Hình tròn nền xanh, viến trắng
D.     Hình tròn viền đỏ, nền trắng Hình tròn viền đỏ, nền trắng
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.