Cơ quan quản lý nhà nước, đăng kiểm phương tiện giao thông sẽ giúp: Cơ quan quản lý nhà nước, đăng kiểm phương tiện giao thông sẽ giúp:

A.     Xây dựng văn bản quản lý, hướng dẫn về giao thông phù hợp tình hình thực tiễn, khả thi, tạo điều kiện cho người dân và cơ quan nhà nước thực Xây dựng văn bản quản lý, hướng dẫn về giao thông phù hợp tình hình thực tiễn, khả thi, tạo điều kiện cho người dân và cơ quan nhà nước thực hiện hiện
B.     Đào tạo người lái xe khách cần có yêu cầu, tiêu chuẩn phải cao hơn so với lái xe Đào tạo người lái xe khách cần có yêu cầu, tiêu chuẩn phải cao hơn so với lái xe khác khác
C. Hướng dẫn, giúp đỡ người tham gia giao thông, đặc biệt là người tàn tật, người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ Hướng dẫn, giúp đỡ người tham gia giao thông, đặc biệt là người tàn tật, người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ
D.     Ngăn chặn các hoạt động cản trở, gây rối làm mất trật tự, an toàn giao thông, đua xe trái Ngăn chặn các hoạt động cản trở, gây rối làm mất trật tự, an toàn giao thông, đua xe trái phép phép
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.