Ở Việt Nam thì phương tiện vận tải hành khách công cộng là xe buýt vẫn chưa thu hút nhiều hành khách và chỉ đáp ứng Ở Việt Nam thì phương tiện vận tải hành khách công cộng là xe buýt vẫn chưa thu hút nhiều hành khách và chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại nhu cầu đi lại

A.     34% 34%
B.     8% 8%
C.     20% 20%
D.     12% 12%
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.