A.

0,13

B.

13

C.

130

D.

1,30

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số dư trong phép chia trên là: 0,13.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...