A.

16$c{m^2}$

B.

18$c{m^2}$

C.

12$c{m^2}$

D.

20$c{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Hình vuông ABCD gồm 16 ô vuông, mỗi ô vuông có diện tích là $1c{m^2}.$ Diện tích hình vuông ABCD là: $1 \times 16 = 16\left( {c{m^2}} \right)$ Đáp số: 16$c{m^2}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...