A.

F(2) - F(1)

B.

F(4) - F(2)

C.

F(6) - F(3)

D.

F(6) - F(2)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...