Axit nào sau đây không phải là axit béo ?  

A.

A. Axit stearic

B.

B. Axit oleic.                

C.

C. Axit ađipic.                

D.

D. Axit panmitic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C Axit béo: axit panmitic C15H31COOH, axit stearic C17H35COOH, axit oleic C17H33COOH, axit linoleic C17H31COOH, ... là axit có từ 12-24C, mạch k phân nhánh, số C chẵn, và có 1 chức COOHAxit adipic HOOC-(CH2)4-COOH không phải axit béo  

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.