img1 

Đồ thị dao động của một chất điểm dao động điều hòa như hình vẽ. Phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc của vật theo thời gian là ?       

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ban đầu vật ở vị trí img1 và đang tăng nên pha ban đầu của vật là -60 độ Tại thời điểmimg2, vật đang ở biên dương img3  img4  Pha ban đầu của vận tốc sớm pha hơn li độ 90 độ nên pha ban đầu của vận tốc là 30 độ. img5   .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...