Dung dịch NaOH không phản ứng với chất nào sau đây ?  

A.

A: Zn(OH)2   

B.

B: Al(OH)3

C.

C: Al

D.

D: KCl

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...