Hỗn hợp X gồm Cu và CuO (trong đó tỷ lệ % khối lượng CuO là 29,41%). Cho m gam X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng được sản phẩm khử duy nhất là 0,2 mol NO. Vậy m gam X phản ứng với nhiều nhất là bao nhiêu lít dung dịch HCl 1M

A.

A. 0,3 lit

B.

B. 0,2 lit         

C.

C. 0,23 lit

D.

D. 0,18 lit

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

bảo toàn e : 2nCu = 3nNO => nCu = 0,3 mol

Vì %mCuO trong X là 29,41%

=> %mCu trong X là 70,59%

=> nCuO = 0,1 mol CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O

=> nHCl = 0,2 mol => V = 0,2 lit    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...