Khi trời sấm chớp mưa rào, trong không trung xảy ra các phản ứng hóa học ở điều kiên nhiệt độ cao có tia lửa điện, tạo thành các sản phẩm có tác dụng như một loại phân bón nào dưới đây, theo nước mưa rơi xuống, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng

A.

A. Đạm amoni        

B.

B. Phân lân   

C.

C. Đạm nitrat    

D.

D. Phân kali

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

   Khi có sấm chớp sẽ xảy ra phản ứng : N2 + O2 -> 2NO

Sau đó : 4NO + 3O2 + 2H2O -> 4HNO3

=> theo nước mưa rơi xuống hòa với các ion trong đất tạo phân nitrat cung cấp cho cây trồng  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.