Nguyên hàm img1có biểu thức là:                               

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1  .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn: Đáp án C Ta có: img1  .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...