Trong bài "Cậu bé thông minh", sau hai lần thử tài, nhà vua có quyết định gì ?

A.

Trọng thưởng và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài

B.

Thưởng cho cậu rất nhiều vàng bạc, châu báu

C.

Thưởng cho cậu rất nhiều ngô gạo, trâu bò

D.

Phong tước cho cậu bé và cho cậu vào cung để hầu hạ bên vua

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...