[2D4-1. 2-3] Cho số phức z thỏa mãn z+2+z2=4 . Tập hợp điểm biểu diễn của số phức z trên mặt phẳng tọa độ là
#

A. Một đường elip.
B. Một đường parabol.
C. Một đoạn thẳng.
D. Một đường tròn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Lời giải
Gọi Mx;y là điểm biểu diễn số phức z=x+yi .
Xét hai điểm F12;0 , F22;0 , khi đó theo giả thiết:
z+2+z2=4x+22+y2+x22+y2=4MF1+MF2=4 .
F1F2=4 , nên MF1+MF2=F1F2 .
Do đó tập hợp các điểm biểu diễn của z chính là đoạn thẳng F1F2 .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tập hợp điểm biểu diễn của số phức. - Toán Học 12 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.