70% cơn bão toàn mùa tập trung vào 3 tháng

A.

tháng VI, VII, VIII

B.

tháng VII, VIII, IX.

C.

tháng VIII, IX, X.

D.

tháng IX, X, XI.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tháng VIII, IX, X.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.