8 (gam) khí oxi được bao nhiêu mol khí ôxi?

A.

0,25.

B.

0,5.

C.

2.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,25.

     = 0,25.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.