A: Gen qui định cây cao ;     a: Gen qui định cây thấp. Xét phép lai giữa các cá thể dị bội: AAa  x   Aaa. Số tổ hợp giao tử xuất hiện từ phép lai trên là

A.

16.

B.

4.

C.

8.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cơ thể Aaa giảm phân cho 4 loại giao tử: 1A: 2a: 2Aa: 1aa

Cơ thể AAa giảm phân cho 4 loại giao tử: 2A : 1a : 1AA : 2Aa

Số tổ hợp: 4 x 4 = 16 kiểu

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.