A: Gen qui định cây cao; a: Gen qui định cây thấp. Xét phép lai giữa các cá thể dị bội: Aaa  x   Aaa. Số kiểu gen xuất hiện ở thế hệ sau là

A.

4

B.

9

C.

8

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có 9 kiểu gen.

Mỗi cơ thể Aaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 1A: 2a : 2 Aa: 1aa

Vậy các kiểu gen có thể được tạo thành là:

AA, Aa, AAa, Aaa, aa, aaa, AAaa, Aaaa, aaaa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.