** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Nếu cho F1 lai trở lại với cây quả dài ở P, kết quả phân li kiểu hình sẽ là:

A.

1 quả dài : 1 quả ngắn.

B.

3 quả dài : 1 quả ngắn.

C.

Tất cả đều quả dài.

D.

3 quả ngắn : 1 quả dài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tất cả đều quả dài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...