A là hợp chất hữu cơ công thức phân tử là C7H8O2. A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2. Vậy A thuộc loại hợp chất nào dưới đây ?

A.

Điphenol.

B.

Axit cacboxylic

C.

Este của phenol

D.

Vừa ancol, vừa phenol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

trong tất cả các chất trên chỉ có  Điphenol tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...