A là một số có ba chữ số, với các chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần. Khi viết các chữ số của A theo thứ tự ngược lại thì ta được số B là số có ba chữ số chia hết cho 5. Số A là:

A.

567

B.

765

C.

345

D.

543

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số A có ba chữ số có dạng $\overline{abc}$, trong đó 3 chữ số a, b, c là 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần và a khác 0. Khi viết các chữ số của A theo thứ tự ngược lại ta được số B có dạng $\overline{cba}.$ Do B chia hết cho 5 và a khác 0 suy ra a = 5. Do a, b, c là 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần suy ra b = 6, c = 7. Vậy số cần tìm là 567.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.