** A: Thân cao         B: Hoa kép           D: Hoa đỏ

     a: Thân thấp        b: Hoa đơn           d: Hoa trắng.

Trong quá trình di truyền không xảy ra hoán vị gen.

Nếu 3 cặp gen dị hợp nằm trên 2 cặp NST tương đồng thì kiểu gen được viết là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 và .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...