Ai được coi là cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam ?

A.

Trần Đại Nghĩa

B.

Võ Quý Huân

C.

Trần Hữu Tước

D.

Lê Thanh Nghị

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.