Ai là biểu tượng gợi cảm của nước Mĩ?

A.Emma Stone
B.Jennifer Lawrence
C.Marilyn Monroe
D.Cher
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...