Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai, mở đường cho đơn vị xông lên đánh địch trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950

A.

Trần Cừ

B.

La Văn Cầu

C.

Phan Đình Giót

D.

Bế Văn Đàn

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phan Đình Giót

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.