Ai trong số những người dưới đây có quyền ra lệnh khám chỗ ở của công dân?

A.Cán bộ, chiến sỹ công an.
B.Những người làm nhiệm vụ điều tra
C.Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
D.Những người bị mất tài sản cần phải kiểm tra, xác minh.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...