Al(OH)3 không tan trong dung dịch nào sau đây?

A.

KHSO4

B.

H2SO4.

C.

Na2CO3

D.

NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

NH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.