Âm đầu “d” có thể điền vào chỗ chấm nào trong các từ còn khuyết dưới đây ?

A.

…ịu …àng

B.

…ong …uổi

C.

…ản …ị

D.

…un …ẩy

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.