Âm đầu “x” có thể kết hợp với vần nào sau đây để tạo thành một từ chỉ màu sắc ?

A.

anh

B.

ăng

C.

ang

D.

ung

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...