Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại lần thứ nhất miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ

A.

Uy hiếp tinh thần,làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước

B.

Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam

C.

Cứu nguy cho chiến lược Chiến tranh cục bộ

D.

Phá tiềm lực kinh tế,phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cứu nguy cho chiến lược Chiến tranh cục bộ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...