Âm mưu nào sau đây không nằm trong âm mưu phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ?

A.

Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

B.

Cứu nguy cho chiến lược  “Chiến tranh cục bộ “ ở miền  Nam

C.

Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài ở miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam

D.

Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân  ta ở hai miền đất nước

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cứu nguy cho chiến lược  “Chiến tranh cục bộ “ ở miền  Nam

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.