Âm mưu thâm độc của Mỹ trong việc “Dùng người Việt đánh người Việt”, “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” nhằm

A. Tận dụng xương máu của người Việt Nam
B. Tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn
C. Rút dần quân Mỹ và quân đồng minh
D. giảm xương máu người Mỹ trên chiến trường
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...