Âm nghe được là sóng cơ học có tần số khoảng:

A.

16 Hz đến 20 kHz.        

B.

16 Hz đến 20 MHz.        

C.

16 Hz đến 20000 kHz.

D.

16 Hz đến 200 kHz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Âm nghe được là tần số từ 16 Hz đến 20 kHz. 

Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...