Amin X có công thức phân tử C5H13N. Số amin bậc III của X là :         

A.

A: 3

B.

B: 4

C.

C: 2

D.

D: 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

X có 3 đồng phân amin bậc III là : (CH3)2N-nC3H7, (CH3)2NCH(CH3)2 và CH3NH(C2H5)2.  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...