Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành nước Cộng hòa vào thời gian nào?

A.

Ngày 15 - 8 - 1947.

B.

Ngày 30 - 1 - 1948.

C.

Tháng 4 - 1947.

D.

Ngày 26 - 1 - 1950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 26 - 1 - 1950.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.