An và Bình cùng tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia 2018, trong đó có img1 môn thi trắc nghiệm là Vật lí và Hóa học. Đề thi của mỗi môn gồm img2 mã khác nhau và các môn khác nhau có mã khác nhau. Đề thi được sắp xếp và phát cho các thí sinh một cách ngẫu nhiên. Xác suất để trong img3 môn thi đó An và Bình có chung đúng một mã đề thi bằng           

A.

img1   

B.

img1   

C.

img1   

D.

img1   

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1  ●         Mỗi người có img2 cách chọn mã đề cho mỗi môn nên img3 ●         Có 2 trường hợp trùng mã đề (Vật lí hoặc Hóa học). Nếu An chọn đề trước thì An có img4 cách chọn. Bình chọn đề sau mà để trùng với mã đề của An thì môn trùng chỉ có 1 cách chọn (An chọn gì thì bắt buộc Bình chọn nấy), môn còn lại Bình phải chọn khác An nên có 5 cách chọn (chọn 5 mã đề còn lại trừ mã đề An đã chọn ra). Vậy img5   Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.