Anh C và anh N cùng kinh doanh mặt hàng điện tử. Thấy cửa hàng anh C bán được nhiều hàng và thu được nhiều lợi nhuận, vợ chồng anh N đã thuê K tung tin trên mạng xã hội về việc anh C bán hàng không đảm bảo chất lượng. Biết chuyện, vợ anh K đã khuyên chồng gỡ bài viết trên mạng xã hội. Trong trường hợp này, những ai vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A.

Anh C và vợ chồng anh K.                 

B.

Vợ chồng anh N.

C.

Anh C và vợ chồng anh N.

D.

Vợ chồng anh K.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Anh C và anh N cùng kinh doanh mặt hàng điện tử. Thấy cửa hàng anh C bán được nhiều hàng và thu được nhiều lợi nhuận, vợ chồng anh N đã thuê K tung tin trên mạng xã hội về việc anh C bán hàng không đảm bảo chất lượng. Biết chuyện, vợ anh K đã khuyên chồng gỡ bài viết trên mạng xã hội. Trong trường hợp này, những ai vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh: Vợ chồng anh N.

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...