Ảnh của M(1, 2) qua phép quay tâm O(0,0) góc quay 900

A.

A( 2, -1)

B.

B( 1, -2) 

C.

C(-2; 1)

D.

D( -1, -1)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C(-2; 1)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...