Anh K đã sử dụng các quy định của luật hôn nhân và gia đình để thuyết phục bố mẹ đồng ý cho mình được kết hôn. Trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây?

A.

Phát huy quyền làm chủ của công dân.

B.

Bảo vệ lợi ích hợp pháp của gia đình.

C.

Phát huy quyền tự chủ của công dân.

D.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Anh K đã sử dụng các quy định của luật hôn nhân và gia đình để thuyết phục bố mẹ đồng ý cho mình được kết hôn. Trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Vì vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...