Ánh sáng nào sau đây khi chiếu vào máy quang phổ sẽ được quang phổ liên tục?

A.

Ánh sáng trắng.

B.

Ánh sáng đỏ.

C.

Ánh sáng gồm ba thành phần đỏ, cam, tím.

D.

Ánh sáng tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ánh sáng trắng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...