Ánh sáng trắng đi từ không khí đến bề mặt của khối thủy tinh với góc tới θ1. Góc khúc xạ là θ2. Biết rằng trong thủy tinh, ánh sáng xanh có chiết suất lớn hơn ánh sáng đỏ. Kết quả là

A.

Góc khúc xạ θ2 của ánh sáng xanh lớn hơn của ánh sáng đỏ.

B.

Góc khúc xạ θ2 của ánh sáng đỏ lớn hơn ánh sáng xanh.

C.

Góc khúc xạ θ2 của hai ánh sáng là như nhau.

D.

Ánh sáng xanh bị phản xạ toàn phần còn ánh sáng đỏ thì khúc xạ vào thủy tinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Góc khúc xạ θ2 của ánh sáng đỏ lớn hơn ánh sáng xanh.

Do chiết suất ánh sáng xanh lớn hơn chiết suất ánh sáng đỏ (nx > nđ), ta có với cùng góc tới θ1:

ánh sáng xanh: sinθ= nxsinθ2x

ánh sáng đỏ: sinθ= nđ.sinθ

Dễ thấy: do nx > nđ nên sinθ2x < sinθ2đ hay θ2x < θ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.