Anh X mất điện thoại di động, nghĩ rằng thanh niên đứng sau lấy trộm, anh đã áp giải người đó về nhà truy hỏi suốt ngày. Hành vi của X đã xâm phạm đến quyền nào?

A.

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B.

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

C.

Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D.

Quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Anh X mất điện thoại di động, nghĩ rằng thanh niên đứng sau lấy trộm, anh đã áp giải người đó về nhà truy hỏi suốt ngày. Hành vi của X đã xâm phạm đến: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Khái niệm: Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.           

Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân: Không một ai dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt và giam giữ người vì những lí do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ.

 Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.