Bà A gửi 100 triệu vào ngân hàng theo thể thức lãi kép (đến kỳ hạn mà người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kỳ kế tiếp) với lãi suất 7% một năm. Hỏi sau 2 năm bà A thu được lãi là bao nhiêu (giả sử lãi suất không thay đổi)?  

A.

15 (triệu đồng).        

B.

14,49 (triệu đồng).

C.

20 (triệu đồng).

D.

14,50 (triệu đồng).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:Đây là bài toán lãi kép với chu kỳ là một năm, ta áp dụng công thức img1 với img2 triệu đồng, img3img4 năm.

Vậy, sau 2 năm bà A thu được lãi: img5 (triệu đồng).

Vậy đáp án đúng là: B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...