Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn img1. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho img2 bằng.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 số cần viết ra là img2. Ta có img3. Phân đoạn img4 ra thành img5 tập: img6là những số chia hết cho img7 dư img8, có img9 số. img10là những số chia hết cho img11 dư img12, có img13 số. img14là những số chia hết cho img15 dư img16, có img17 số. Ta thấy img18 số img19 do A, B, C viết ra có tổng chia hết cho img20 ứng với img21 trường hợp sau: TH1: cả img22 số img23 cùng thuộc một tập, số cách chọn là img24. TH2: cả img25 số img26 thuộc ba tập khác nhau, số cách chọn là img27. Xác suất cần tìm img28.    

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...